РекламаАктуально

Полезная информация

ПогодаАктуальноPolska strona 1


Krótka informacja o Berezowskim rejonie

     Berezowski rejon, który był utworzony 15 stycznia 1940r., znajduje się w centralnej części obwodu Brzeskiego. Centrum rejonu wtedy też stało miasto Bereza, do tego nazywane jako Bereza-Каrtuska, rzadziej to miasto nazywano Kartuz-Bereza. Historia zaludnienia i zagospodarowania ziem, stanowiących obecnie rejon Berezowski, sięga głębokiej starożytności. Pierwsi wędrowni grupy myśliwych pojawili się na terenie rejonu około 9 tysięcy lat p. n. e. Swiadczą o tym znaleziska archeologiczne z epoki kamienia, starożytne osady w pobliżu wsi Zarecze i osady 5-4 tys. p.n.e. w pobliżu wsi Sporowo. W okolicy wsi Zdzitowo archeolodzy odkryli osady, które odnoszą się do epoki brązu.

     Bereza jest znana od 1477 roku. W końcu XVI wieku stała się własnością Sapiehów, za czasami ich władzy poszła w górę, przekształciła się w miasteczko. Kazimierz Sapieha, syn słynnego kanclerza Lwa Sapiehy, wystąpił fundatorem klasztoru kartuzów, który był zbudowany w 1648-66 latach przy udziale włoskich architektów.

     W czasie wojny Północnej tu spotkali się sojusznicy: król polski August Mocny i rosyjski cesarz Piotr I, a następnie był tu król szwedzki Karol XII. Po powstaniu 1863 roku klasztor zaczęli rozbierać na cegły, z których wzniesiono koszary, slynne z tego, że w końcu lat 1930-tych w nich mieścił się obóz koncentracyjny dla więźniów politycznych Zachodniej Białorusi. Od dawnego klasztoru zachowała się jedynie brama, wieża-dzwonnica i korpus szpitala, a w byłych koszarach znajduje się galeria sztuki i centrum twórczości dla dzieci.


     Nowe Pieski są polożone nad jeziorem Czarnym i włączają w sobie wieś Stare Pieski i reszty dawnego majątku szlacheckiego rodu Pusłowskich, z których szczególnie znany jest Wojciech Pusłowski (1762-1833) – "poleski Creuse", aktywny przedsiębiorca i mecenas, fundator wielu kościołów. Od bogatej romantycznej zagrody szlacheckiej w Starych Pieskach zachowały się i bramy wjazdowe z wielopoziomowymi wieżami, przypominające bramy średniowiecznego zamku, i dawna stajnia, przebudowana na dom mieszkalny.


     Na Berezowszczyźnie jest wiele zabytków związanych z dramatycznymi wydarzeniami Drugiej Wojny Światowej. Smutna jest historia słynnej stacji Bronna Góra. Tutaj w 1942 roku było zabito ponad 50 tysięcy osób – Żydów z miasta Bereza, Brześć i innych miast. Pomnik, który znajduje się na miejscu ich śmierci, jest zakończony symbolicznie szynami kolejowymi, które idą do nieba.

     Slynną stroną do kroniki wojny partyzanckiej na Białorusi weszła "Zdzitowska obrona", kiedy przeciwko partyzantom hitlerowcy wykorzystali swoje jednostki frontowe. Od 3 po 11 kwietnia 1944 roku toczyły się tutaj zaciekłe walki, partyzanci zajęli obronę wzdłuż rzeki Dorogobuż, a Niemcy robili po kilka ataków dziennie, wykorzystując awiację, artylerię i miotacze min. Ale partyzanci nie poddali się, a kiedy kończyła im się amunicja, odeszli na drugą linię obrony w głąb bagien, gdzie hitlerowcy bali się iść.>>>>

<<<<